';
Preloader logo

Kulturni Centar DamaD objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za logo dizajn kampanje "Novi Pazar brine". Više informacija možete dobiti ovde. Rok za dostavljanje rešenja je 1. februar. Novčana nagrada u iznosu od 500 evra biće dodeljena najboljem rešenju.

Više

Kulturni centar DamaD u saranji sa Bošnjačkim nacionalnim vijećem i uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo realizuje projekat koji ima za cilj doprinos dugoročnom i strateškom rastu i razvoju BNV-a u instituciju znanja, ekspertize i savetodavnog delovanja, usmerenoj ka celovitom i koherentnom razvoju bošnjačke zajednice. Pored trodnevnog treninga za podizanja kapaciteta vijećnika/ica i članova/ica odbora Vijeća za strateško planiranje, koji organizujemo od 04-06. decembra 2015. u Sjenici, projekat uključuje i pružanje tehničke i ekspertske pomoći BNV-u da kroz participativan i inkluzivan proces razvije strateške i akcione planove i programska dokumenta utemeljena na znanjima i iskustvima vijećnika i članova odbora Vijeća, kao i stavovima i potrebama građana.

Više

  Danas je 25. novembar, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i datum početka globalne kampanje „16 dana borbe protiv nasilja nad ženama“ Ova Kampanja se obeležava od 25. novembra do 10. decembra svake godine i usmerena je na osudu svih oblika rodno zasnovanog nasilja, od nasilja u porodici, silovanja, seksualnog uznemiravanja, do nasilja počinjenog od strane države. Nasilje nad ženama predstavlja kršenje ljudskih prava, posebno njihovih temeljnih prava na život, sigurnost, slobodu, dostojanstvo, telesni i emocionalni integritet. Zato postupanje institucija u oblasti zaštite žena i dece koji su preživeli nasilje predstavlja test za vladavinu prava u državi i svakoj lokalnoj zajednici.   Pozivamo nadležne institucije na lokalnom nivou da delotvorno sarađuju i razvijaju integrisani institucionalni odgovor na sve oblike nasilja, uključujući i rodno uslovljeno nasilje, tako što će žrtve nasilja stavljati u središte svih mera i aktivnosti k...

Više

Kulturni Centar DamaD objavljuje poziv za nacionalne konsultante u okviru programa "Integrisanog odgovora zajednice na izazove po ljudsku sigurnost u Novom Pazaru". Rok za podnosenje prijava je 29. novembar 2015, a prijave slati na office@kcdamad.org. Molimo dostavite CV kao i propratno pismo. Intervjui sa potencijalnim kandidatima će biti organizovani u nedelji između 30. novembra i 4. decembra. U prilogu možete naći opise poslova. [gview file="http://kcdamad.org/wp-content/uploads/2015/11/DamaD-Human-Security-design-and-propose-an-institutional-referral-mechanism.pdf"] [gview file="http://kcdamad.org/wp-content/uploads/2015/11/DamaD-Human-Security-design-and-propose-a-set-of-institutional-protocols.pdf"] [gview file="http://kcdamad.org/wp-content/uploads/2015/11/DamaD-Human-Security-capacitate-Novi-Pazar-MSC.pdf"] [gview file="http://kcdamad.org/wp-content/uploads/2015/11/DamaD-Human-Security-develop-comprehensive-training-package.pdf"] [gview file="http://kcdamad.org/wp-co...

Više

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Povodom ispisivanja grafita na crkvi Svetog Nikole u Novom Pazaru, Kulturni Centar DamaD oštro osuđuje ovaj čin koji je direktno uperen protiv suživota, međuverske i međunacionalne tolerancije i dobrosusedskih odnosa u našem gradu. Iako se kontinuirano suočava sa mnoštvom problemima, izazova i pritisaka raznih vrsta, Novi Pazar i dalje ima jedan osoben kvalitet, jedan specifičan niz istorijskih i kulturnih vrednosti koje su se razvijale kroz vekove povezanosti i saradnje između različitih etničkih i verskih grupa u njemu. Zato smo duboko uvereni da ovakvi vidovi skrnavljenja verskih objekata i iskazi netrpeljivosti i nepoštovanja različitosti, neće bitno uticati na spremnost Bošnjaka i Srba, a naročito mladih, da zajedno rade na rešavanju svih lokalnih problema i unapređivanju međusobnog poštovanja i uvažavanja. Kulturni Centar DamaD, od 2008. godine intezivno radi na unapređivanju međuetničkih odnosa, podsticanju dijaloga i saradnje ...

Više

Kulturni Centar DamaD želi angažovati nacionalnog/nu konsultanta/icu sa pređašnjim iskustvom u oblasti razvoja strateških dokumenata za osmišljavanje i sprovođenje procesa osnaživanje kapacitete BNV-a i podrške participativnom i inkluzivnom definisanjnju strateških prioriteta i akcionih elemenata.   DamaD želi doprineti transformaciji Bošnjačkog nacionalnog vijeća u instituciju baziranu na društvenom konsenzusu i inkluzivnom pristupu promovisanja prava Bošnjaka u Srbiji, kroz nadogradnju postojećih kapaciteta ovog tela: podizanje znanja i ujednačavanje razumevanja participativnog i inkluzivnog donošenja strateških dokumenta u skladu sa potrebama zajednice, kao i kroz identifikaciju, razvoj i definisanje strateških prioriteta za naredne četiri godine (2016-2019) i izradu jednogodišnjeg akcionog plana. Ovaj proces će doprinositi većoj koheziji, poverenju i saradnji između članova i članica Vijeća, kao i građana i BNVa i ujedno će unaprediti sam rad ...

Više