';
Preloader logo

Kulturni centar DamaD u saranji sa Bošnjačkim nacionalnim vijećem i uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo realizuje projekat koji ima za cilj doprinos dugoročnom i strateškom rastu i razvoju BNV-a u instituciju znanja, ekspertize i savetodavnog delovanja, usmerenoj ka celovitom i koherentnom razvoju bošnjačke zajednice. Pored trodnevnog treninga za podizanja kapaciteta vijećnika/ica i članova/ica odbora Vijeća za strateško planiranje, koji organizujemo od 04-06. decembra 2015. u Sjenici, projekat uključuje i pružanje tehničke i ekspertske pomoći BNV-u da kroz participativan i inkluzivan proces razvije strateške i akcione planove i programska dokumenta utemeljena na znanjima i iskustvima vijećnika i članova odbora Vijeća, kao i stavovima i potrebama građana.

Više

  Danas je 25. novembar, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i datum početka globalne kampanje „16 dana borbe protiv nasilja nad ženama“ Ova Kampanja se obeležava od 25. novembra do 10. decembra svake godine i usmerena je na osudu svih oblika rodno zasnovanog nasilja, od nasilja u porodici, silovanja, seksualnog uznemiravanja, do nasilja počinjenog od strane države. Nasilje nad ženama predstavlja kršenje ljudskih prava, posebno njihovih temeljnih prava na život, sigurnost, slobodu, dostojanstvo, telesni i emocionalni integritet. Zato postupanje institucija u oblasti zaštite žena i dece koji su preživeli nasilje predstavlja test za vladavinu prava u državi i svakoj lokalnoj zajednici.   Pozivamo nadležne institucije na lokalnom nivou da delotvorno sarađuju i razvijaju integrisani institucionalni odgovor na sve oblike nasilja, uključujući i rodno uslovljeno nasilje, tako što će žrtve nasilja stavljati u središte svih mera i aktivnosti k...

Više

Kulturni Centar DamaD objavljuje poziv za nacionalne konsultante u okviru programa "Integrisanog odgovora zajednice na izazove po ljudsku sigurnost u Novom Pazaru". Rok za podnosenje prijava je 29. novembar 2015, a prijave slati na office@kcdamad.org. Molimo dostavite CV kao i propratno pismo. Intervjui sa potencijalnim kandidatima će biti organizovani u nedelji između 30. novembra i 4. decembra. U prilogu možete naći opise poslova. [gview file="http://kcdamad.org/wp-content/uploads/2015/11/DamaD-Human-Security-design-and-propose-an-institutional-referral-mechanism.pdf"] [gview file="http://kcdamad.org/wp-content/uploads/2015/11/DamaD-Human-Security-design-and-propose-a-set-of-institutional-protocols.pdf"] [gview file="http://kcdamad.org/wp-content/uploads/2015/11/DamaD-Human-Security-capacitate-Novi-Pazar-MSC.pdf"] [gview file="http://kcdamad.org/wp-content/uploads/2015/11/DamaD-Human-Security-develop-comprehensive-training-package.pdf"] [gview file="http://kcdamad.org/wp-co...

Više

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Povodom ispisivanja grafita na crkvi Svetog Nikole u Novom Pazaru, Kulturni Centar DamaD oštro osuđuje ovaj čin koji je direktno uperen protiv suživota, međuverske i međunacionalne tolerancije i dobrosusedskih odnosa u našem gradu. Iako se kontinuirano suočava sa mnoštvom problemima, izazova i pritisaka raznih vrsta, Novi Pazar i dalje ima jedan osoben kvalitet, jedan specifičan niz istorijskih i kulturnih vrednosti koje su se razvijale kroz vekove povezanosti i saradnje između različitih etničkih i verskih grupa u njemu. Zato smo duboko uvereni da ovakvi vidovi skrnavljenja verskih objekata i iskazi netrpeljivosti i nepoštovanja različitosti, neće bitno uticati na spremnost Bošnjaka i Srba, a naročito mladih, da zajedno rade na rešavanju svih lokalnih problema i unapređivanju međusobnog poštovanja i uvažavanja. Kulturni Centar DamaD, od 2008. godine intezivno radi na unapređivanju međuetničkih odnosa, podsticanju dijaloga i saradnje ...

Više

Kulturni Centar DamaD želi angažovati nacionalnog/nu konsultanta/icu sa pređašnjim iskustvom u oblasti razvoja strateških dokumenata za osmišljavanje i sprovođenje procesa osnaživanje kapacitete BNV-a i podrške participativnom i inkluzivnom definisanjnju strateških prioriteta i akcionih elemenata.   DamaD želi doprineti transformaciji Bošnjačkog nacionalnog vijeća u instituciju baziranu na društvenom konsenzusu i inkluzivnom pristupu promovisanja prava Bošnjaka u Srbiji, kroz nadogradnju postojećih kapaciteta ovog tela: podizanje znanja i ujednačavanje razumevanja participativnog i inkluzivnog donošenja strateških dokumenta u skladu sa potrebama zajednice, kao i kroz identifikaciju, razvoj i definisanje strateških prioriteta za naredne četiri godine (2016-2019) i izradu jednogodišnjeg akcionog plana. Ovaj proces će doprinositi većoj koheziji, poverenju i saradnji između članova i članica Vijeća, kao i građana i BNVa i ujedno će unaprediti sam rad ...

Više

Misija OEBS-a u Srbiji objavljuje konkurs za učešće na seminaru o tranzicionoj pravdi „Suočavanje sa prošlošću: Uvod u tranzicionu pravdu sa posebnim osvrtom na suđenja za ratne zločine i praksu MSP u postupcima za genocid” koji će se održati od 27. do 29. septembra 2015. godine u Novom Pazaru.   Seminar je namenjen studentima završnih godina i post-diplomskih studija univerziteta u Srbiji, podmlatku političkih partija, mladim ljudima zaposlenim u državnoj upravi, novinarima i aktivistima organizacija za ljudska prava.   Na seminaru će se govoriti o sledećim temama: Uvod u mehanizme tranzicione pravde; Komisije za istinu; Reparacije; Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde sa posebnim osvrtom na postupke koji su se bavili događajima u Srebrenici; Domaća suđenja za ratne zločine; Rodno i seksualno nasilje u ratu.   Predavači na seminaru biće domaći i regionalni eksperti iz oblasti tranzicione prav...

Više