Kulturni Centar DamaD objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za logo dizajn kampanje "Novi Pazar brine". Više informacija možete dobiti ovde. Rok za dostavljanje rešenja je 1. februar. Novčana nagrada u iznosu od 500 evra biće dodeljena najboljem rešenju.

Više...

Kulturni Centar DamaD objavljuje poziv za nacionalne konsultante u okviru programa "Integrisanog odgovora zajednice na izazove po ljudsku sigurnost u Novom Pazaru". Rok za podnosenje prijava je 29. novembar 2015, a prijave slati na office@kcdamad.org. Molimo dostavite CV kao i propratno pismo. Intervjui sa potencijalnim kandidatima će biti organizovani u nedelji između 30. novembra i 4. decembra. U prilogu možete naći opise poslova. [gview file="http://kcdamad.org/wp-content/uploads/2015/11/DamaD-Human-Security-design-and-propose-an-institutional-referral-mechanism.pdf"] [gview file="http://kcdamad.org/wp-content/uploads/2015/11/DamaD-Human-Security-design-and-propose-a-set-of-institutional-protocols.pdf"] [gview file="http://kcdamad.org/wp-content/uploads/2015/11/DamaD-Human-Security-capacitate-Novi-Pazar-MSC.pdf"] [gview file="http://kcdamad.org/wp-content/uploads/2015/11/DamaD-Human-Security-develop-comprehensive-training-package.pdf"] [gview file="http://kcdamad.org/wp-co...

Više...

Kulturni Centar DamaD želi angažovati nacionalnog/nu konsultanta/icu sa pređašnjim iskustvom u oblasti razvoja strateških dokumenata za osmišljavanje i sprovođenje procesa osnaživanje kapacitete BNV-a i podrške participativnom i inkluzivnom definisanjnju strateških prioriteta i akcionih elemenata.   DamaD želi doprineti transformaciji Bošnjačkog nacionalnog vijeća u instituciju baziranu na društvenom konsenzusu i inkluzivnom pristupu promovisanja prava Bošnjaka u Srbiji, kroz nadogradnju postojećih kapaciteta ovog tela: podizanje znanja i ujednačavanje razumevanja participativnog i inkluzivnog donošenja strateških dokumenta u skladu sa potrebama zajednice, kao i kroz identifikaciju, razvoj i definisanje strateških prioriteta za naredne četiri godine (2016-2019) i izradu jednogodišnjeg akcionog plana. Ovaj proces će doprinositi većoj koheziji, poverenju i saradnji između članova i članica Vijeća, kao i građana i BNVa i ujedno će unaprediti sam rad ...

Više...

Misija OEBS-a u Srbiji objavljuje konkurs za učešće na seminaru o tranzicionoj pravdi „Suočavanje sa prošlošću: Uvod u tranzicionu pravdu sa posebnim osvrtom na suđenja za ratne zločine i praksu MSP u postupcima za genocid” koji će se održati od 27. do 29. septembra 2015. godine u Novom Pazaru.   Seminar je namenjen studentima završnih godina i post-diplomskih studija univerziteta u Srbiji, podmlatku političkih partija, mladim ljudima zaposlenim u državnoj upravi, novinarima i aktivistima organizacija za ljudska prava.   Na seminaru će se govoriti o sledećim temama: Uvod u mehanizme tranzicione pravde; Komisije za istinu; Reparacije; Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde sa posebnim osvrtom na postupke koji su se bavili događajima u Srebrenici; Domaća suđenja za ratne zločine; Rodno i seksualno nasilje u ratu.   Predavači na seminaru biće domaći i regionalni eksperti iz oblasti tranzicione prav...

Više...

Kulturni centar DamaD objavljuje javni poziv:   Konsultantska pozicija za mapiranje i procenu postojećih kapaciteta, iskustva i znanja novog sastava Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Novom Pazaru da obavlja aktivnosti u okviru svojih mandata   Kulturni Centar DamaD želi da doprinese radu i delovanju Bošnjačkog nacionalnog veća i bošnjačkoj zajednici kroz proces mapiranja i procene postojećih kapaciteta, resursa i znanja novog sastava Bošnjačkog nacionalnog veća u Novom Pazaru da obavlja aktivnosti u okviru institucionalnog mandata. Ovaj proces će pružiti uvid u ključne elemente ljudskih ali i tehničkih resursa koji se trebaju osnažiti ili unaprediti kako bi novi saziv BNVa bio u prilici da kvalitetno, efektivno i efikasno sprovodi svoj plan i program, a u korist bošnjačke zajednice. Mapiranje i procena su izuzetno važni prvi koraci za dugoročni, strateški rast i razvoj BNVa u instituciju znanja, ekspertize i savetodavnog delovanja, usmerenoj ka celovito...

Više...

JAVNI POZIV za prijavu saradnika/saradnica iz multietničkih područja u Srbiji Centar za istraživanje etniciteta je u saradnji sa još pet organizacija civilnog društva osnovao Mrežu za interkulturalnost čiji cilj je jačanje i zagovaranje politike integartivne multikulturalnosti kojom se podstiču društvene veze, stabilnost, ostvarivanje suštinske ravnopravnosti građana/građanki i zaštita etno-kulturnih identiteta manjina. Posvećeni rad na zagovaranju i ostvarivanju ovih ideja podrazumeva stalno prisustvo saradnika Centra u multietničkim područjima koji će pratiti položaj i ostvarivanje prava nacionalnih manjina u lokalnim zajednicama, rad manjinskih samouprava, sprovoditi istraživanja, organizovati i sprovoditi aktivnosti Centra i članica Mreže za interkulturalnost. Izabranim saradnicima/saradnicama će se obezbediti: Početna obuka i odgovarajuća literatura i materijali Stalna mogućnost usavršavanja, pohađanja stručnih obuka i treninga Rad sa mentorima N...

Više...