DamaD promoviše kulturu dijaloga i saradnje kao zajednički imenitelj izgradnje demokratskih vrednosti u zajednici. Naglašava da je razvijanje duha poverenja i razumevanja od suštinskog značaja za izgradnju mira i bezbednosti u multietničkim i multikonfesionalnim zajednicama. Podvlači da dijalog, kao aktivna komunikacija između različitih društvenih skupina, u podeljenim zajednicama uvek mora teći u korist potrebe za izgradnjom mira i pomirenja i uspostavljanja društvene kohezije.

DamaD kontinuirano deluje u smeru prevazilaženja podela i sukobe u regionu i razvija koherentne pristupe saradnje snažno usmerene na mlade ljude kao ključni resurs i izvor talenata, ideja i energije i kao bitno sredstvo za  prevazilaženje izazova u izgradnji interkulturalnog, inkluzivnog i participativnog društva  na temelju zajedničkih vrednosti.

DamaD promoviše interetnički i interkulturalni dijalog i saradnju, radi na međusobnom približavanju, podizanju uzajamnog razumevanja, osvešćivanju zajedništva, povećanju poverenja, obnovi prigušenih i marginalizovanih demokratskih potencijala u lokalnim zajednicama, i omogućava mladima da zajedno uče, sagledavaju probleme, i zajednički deluju na rešavanju nekih od problema koji ih se tiču. Ukazuje na osoben kvalitet Sandžaka, njegov specifičan niz istorijskih i kulturnih kvaliteta koji su se razvijali kroz vekove povezanosti i saradnje između različitih etničkih i verskih skupina i koji poseduje ogroman potencijal za spajanje tih grupa i jačanje njihovog zajedničkog regionalnog identiteta koji ne bi ni oslabio niti ugrozio pojedinačne, etno/verske identitete, već bi mogao da ih osnaži.

Mladi su budućnost, ali pre svega mladi su sadašnjost. DamaD deluje danas i radi ono što je u njegovoj moći da putem edukacije podigne kapacitete, znanja i veštine mladih, osnaži njihove interkulturalne veštine i kompetencije, ulaže u njihova prava i odgovornosti i tako im omogućava da oblikuju svoju budućnost.

DamaD radi na dekonstruisanju stereotipa i predrasuda i slobodnom protoku ideja i doprinosi rušenju zidova među ljudima,  gradi mostove saradnje i poverenja, promoviše mehanizme upravljanja različitostima, razvija interkulturalne veštine mladih kroz edukativne programe, podiže svest javnosti o složenosti pitanja identiteta, ukazuje na alate potrebne za osnaživanje interkulturalnog dijaloga; i bori se za  zajedničke i sigurne prostore u kojima se, u okruženju poverenja i poštovanja, slobodno i bez straha, dele zajednički izazovi, traže zajedničke prilike, pokreću zajedničke inicijative i teče interaktivna komunikacija i razmena.