Od 2002. radi SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja.

SOS telefon
020/332-755

Svakog radnog dana od 10h do 21h.