DamaD prepoznaje probleme u zajednici, pokreće inicijative i otvara različita, često i vrlo teška pitanja, traga za mogućim rešenjima, pilotira pristupe, uspostavlja primere dobre prakse i radi na njihovoj  institucionalizaciji. Zalaže se za socijalno pravedno društvo u kome svi građani i građanke uživaju jednaka prava i imaju jednake mogućnosti za ostvarivanje svojih potencijala te ravnopravno sudeluju u svim aspektima društvenog, političkog, kulturnog i ekonomskog života zajednice. Zalaže se za poštovanje ljudske raznolikosti i priznavanje, prihvatanje i podsticanje prava svih ljudi na nesmetano kretanje, sigurnost i udobnost. Podiže glas protiv svih oblika diskriminacije i promoviše princip jednakih mogućnosti u društvenom, ekonomskom, političkom, kulturnom i porodičnom životu.

DamaD se zalaže za politike koje zabranjuju i sprečavaju diskriminaciju na osnovu pola, nacionalne pripadnosti, religije i veroispovesti, bračnog stanja, seksualnog identiteta, političkog mišljenja, rase, načina rada, starosti, invaliditeta ili HIV/AIDS statusa, društveno-ekonomskog statusa ili po bilo kom drugom nerelevantnom osnovu.

DamaD afirmiše ženska prava kao osnovna ljudska prava, zahteva stvaranje društvenog ambijenta za ostvarivanje jednakih mogućnosti i podiže svoj glas protiv diskriminacije nad ženama koja je: politički neprihvatljiva, ekonomski neisplativa i zakonski sankcionisana.

DamaD podseća da je pitanje položaja žena u zajednici razvojno pitanje te da je osnaživanje žena, a posebno mladih žena, od posebnog značaja za održivi razvoj svake lokalnih zajednica.

DamaD promoviše pravo svih građana i građanki da su upoznati sa svojim pravom na ravnopravnost i da to pravo znaju da koriste i brane.