';
Preloader logo

Kulturni centar DamaD objavljuje javni poziv:   Konsultantska pozicija za mapiranje i procenu postojećih kapaciteta, iskustva i znanja novog sastava Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Novom Pazaru da obavlja aktivnosti u okviru svojih mandata   Kulturni Centar DamaD želi da doprinese radu i delovanju Bošnjačkog nacionalnog veća i bošnjačkoj zajednici kroz proces mapiranja i procene postojećih kapaciteta, resursa i znanja novog sastava Bošnjačkog nacionalnog veća u Novom Pazaru da obavlja aktivnosti u okviru institucionalnog mandata. Ovaj proces će pružiti uvid u ključne elemente ljudskih ali i tehničkih resursa koji se trebaju osnažiti ili unaprediti kako bi novi saziv BNVa bio u prilici da kvalitetno, efektivno i efikasno sprovodi svoj plan i program, a u korist bošnjačke zajednice. Mapiranje i procena su izuzetno važni prvi koraci za dugoročni, strateški rast i razvoj BNVa u instituciju znanja, ekspertize i savetodavnog delovanja, usmerenoj ka celovito...

Više

POTPISAN SPORAZUM O SPROVOĐENJU IZBORA ZA BOŠNJAČKO NACIONALNO VIJEĆE  u gradu Novom Pazaru i opštinama Tutin, Sjenica, Prijepolje, Priboj i Nova Varoš. Danas, 10.10.2014. u 12:00 sati, u prostorijama OEBS Trening centra u Novom Pazaru potpisan je Sporazum o sprovođenju izbora za Bošnjačko Nacionalno Vijeće između direktnih aktera u izbornom procesu: proglašenih izbornih lista i jedinica lokalne samouprave koje su ga prihvatile. Sporazum je definisao modei ponašanja izbornih lista i jedinica lokalne samouprave tokom predizborne kampanje i na dan izbora, principe delovanja u postizbornom period i tokom konstituisanja budućeg saziva BNV, kao i osnovna načela rada samog Vijeća u odnosu na ključne nadležnosti: obrazovanje, zaštita, razvijanje i promocija kulture, te informisanje i službena upotreba jezika i pisma bošnjačke nacionalne manjine. Sporazum je nastao kao iskaz potrebe da se istakne izuzetan značaj izbora za BNV, te da se usaglašeno, dogovoreno i javno po...

Više

Kulturni Centar DamaD kao organizacija koja od 1992. godine aktivno radi na promovisanju kulture, kulturno-obrazovnih politika i stvaraoca, unapređivanju slobode govora i informisanja, zaštiti i promociji ljudskih i manjinskih prava i razvijanju kulture mira, dijaloga i saradnje, a na predlog Savetа za inkluzivno upravljanje i Fondacije za otvoreno drustvo i uz nepodeljenu saglasnost svih ucesnika Regionalnog Foruma koji je održan, 25. oktobra 2014. u Beogradu, je preuzeo obavezu da: nadogradi i konkretizuje dobru političku volju i pozitivnu nameru direktnih učesnika u izbornom procesu, te ponudi polazni dokument o fer i demokratskim izborima, i koordinira proces usaglašavanja istog, a pod pokroviteljstvom OSCE Trening centra u Novom Pazaru, upućuje SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Obaveštavamo javnost da je “Sporazum o sprovođenju izbora za Savete nacionalnih manjina u gradu Novom Pazaru i opštinama Sjenica, Tutin, Prijepolje, Priboj i Nova Varoš usaglašen i prihvaćen od strane ...

Više

JAVNI POZIV za prijavu saradnika/saradnica iz multietničkih područja u Srbiji Centar za istraživanje etniciteta je u saradnji sa još pet organizacija civilnog društva osnovao Mrežu za interkulturalnost čiji cilj je jačanje i zagovaranje politike integartivne multikulturalnosti kojom se podstiču društvene veze, stabilnost, ostvarivanje suštinske ravnopravnosti građana/građanki i zaštita etno-kulturnih identiteta manjina. Posvećeni rad na zagovaranju i ostvarivanju ovih ideja podrazumeva stalno prisustvo saradnika Centra u multietničkim područjima koji će pratiti položaj i ostvarivanje prava nacionalnih manjina u lokalnim zajednicama, rad manjinskih samouprava, sprovoditi istraživanja, organizovati i sprovoditi aktivnosti Centra i članica Mreže za interkulturalnost. Izabranim saradnicima/saradnicama će se obezbediti: Početna obuka i odgovarajuća literatura i materijali Stalna mogućnost usavršavanja, pohađanja stručnih obuka i treninga Rad sa mentorima N...

Više

U okviru programa „Unapređenje ljudske sigurnosti ranjivih zajednica u jugozapadnoj Srbiji” koji implementira UNDP Srbija, Kulturni Centar DamaD je organizirao „Nedelju ljudske sigurnosti u jugozapadnoj Srbiji/Sandžaku”, seriju  foruma i debata na temu ljudske sigurnosti u zajednici, te javnih događaja koji su imali za cilj da građanima i građankama Priboja, Prijepolja, Nove Varoši, Sjenice, Tutina  i Novog Pazara približe kocept ljudske sigurnosti. U Novom Pazaru javna akcija je održana na gradskom šetalistu u petak, 18. Jula 2014 godine, od 21:30h do 24:00h. Mladi gitarista i crtači sprejevima su uspešno privlačili pažnju naših sugrađana, a volonteri su delili promotivni materijal Kratak vodič kroz ljudsku sigurnost i diskutovali  sa našim sugrađanima o konceptu ljudske sigurnosti. Javna akcija je uključila i “ZID SIGURNOSTI”- tablu na kojoj su građani zapisivali prve asocijacije na ovu temu a neki su zzapisivali i svoje specifičnije razumevanje ...

Više