';
Preloader logo

Misija OEBS-a u Srbiji objavljuje konkurs za učešće na seminaru o tranzicionoj pravdi „Suočavanje sa prošlošću: Uvod u tranzicionu pravdu sa posebnim osvrtom na suđenja za ratne zločine i praksu MSP u postupcima za genocid” koji će se održati od 27. do 29. septembra 2015. godine u Novom Pazaru. Seminar je namenjen studentima završnih godina i post-diplomskih studija univerziteta u Srbiji, podmlatku političkih partija, mladim ljudima zaposlenim u državnoj upravi, novinarima i aktivistima organizacija za ljudska prava. Na seminaru će se govoriti o sledećim temama: Uvod u mehanizme tranzicione pravde; Komisije za istinu; Reparacije; Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde sa posebnim osvrtom na postupke koji su se bavili događajima u Srebrenici; Domaća suđenja za ratne zločine; Rodno i seksualno nasilje u ratu. Predavači na seminaru biće domaći i regionalni eksperti iz oblasti tranzicione pravde, istorije...

Više

Kulturni Centar DamaD je uz velikodušnu podršku Ambasade Švajcarske u Srbiji u okviru projekta ”Bezbednosni rizici u Sandžaku – integrisani odgovor zajednice” objavio “Integrisani odgovor zajednice na izazove po ljudsku sigurnost u Novom Pazaru”, kao rezultat istraživanja elemenata koji direktno utiču i odnose se na ljudsku sigurnost na lokalnom nivou u Novom Pazaru. Time je započet sveobuhvatni proces podizanja otpornosti lokalne zajednice i mladih na bezbednosne pretnje i podsticanja integrisanog društvenog odgovora na bezbednosne rizike, uključujući i radikalizam i ekstremizam. Publikacije, na srpskom i engleskom, možete naći u nastavku.

Više

Kulturni centar DamaD i Bošnjačko nacionalno vijeće usaglasili su i usvojili predloženu metodologiju i istraživačke instrumente za mapiranje i procenu postojećih kapaciteta, iskustava i znanja novog sastava Vijeća za obavljanje aktivnosti u okviruVasvija Gusinac svojih mandata. dr Jahja FerhatovicOvaj proces će pružiti uvid u ključne elemente ljudskih, ali i tehničkih resursa koji se trebaju osnažiti ili unaprediti kako bi novi saziv BNV-a bio u prilici da kvalitetno, efektivno i efikasno sprovodi svoj plan i program, a u korist bošnjačke zajednice. Uvažavajući činjenicu da novi saziv Vijeća tek uspostavlja organizacione okvire svoga rada, DamaD je 11.02.2014. godine upriličio odvojene inicijalne sastanke sa Vasvijom Gusinac, potpredsednicom Vijeća, odnosno Jahjom Ferhatovićem, predsednikom Kluba vijećnika “Za Bošnjake, Sandžak i Muftiju” i Admirom Muratovićem, članom Kluba. dr Admir Muratovic Sa oba sastanka je proisteklo ujednačeno razumevanje d...

Više

POTPISAN SPORAZUM O SPROVOĐENJU IZBORA ZA BOŠNJAČKO NACIONALNO VIJEĆE u gradu Novom Pazaru i opštinama Tutin, Sjenica, Prijepolje, Priboj i Nova Varoš. Danas, 10.10.2014. u 12:00 sati, u prostorijama OEBS Trening centra u Novom Pazaru potpisan je Sporazum o sprovođenju izbora za Bošnjačko Nacionalno Vijeće između direktnih aktera u izbornom procesu: proglašenih izbornih lista i jedinica lokalne samouprave koje su ga prihvatile. Sporazum je definisao modei ponašanja izbornih lista i jedinica lokalne samouprave tokom predizborne kampanje i na dan izbora, principe delovanja u postizbornom period i tokom konstituisanja budućeg saziva BNV, kao i osnovna načela rada samog Vijeća u odnosu na ključne nadležnosti: obrazovanje, zaštita, razvijanje i promocija kulture, te informisanje i službena upotreba jezika i pisma bošnjačke nacionalne manjine.

Više

Polazeći od uverenja da je dugoročni rast i razvoj BNV-a u instituciju znanja, ekspertize i savetodavnog delovanja, od suštinske važnosti za celoviti i koherentani razvoj bošnjačke zajednice - Kulturni centar DamaD (kroz logističku, tehničku i ekspertsku podršku i pomoć) i Bošnjačko nacionalno vijeće su finalizirali izradu Strateškog plana BNVa 2016-2020. Kulturni centar DamaD zahvaljuje učesnicima, članovima/cama radne grupe, građanima na datim sugestijama i predlozima za definisanje strateških prioriteta i akcionih elemenata, kao i Fondaciji za otvoreno društvo na finansijskoj podršci koja je omogućila da ovaj planski dokument dobije neophodan kvalitet. [gview file="http://kcdamad.org/wp-content/uploads/2016/02/STRATEŠKI-PLAN-BNV-2016-2020.pdf"]

Više

Saopštenje žirija za odabir dizajna logoa za kampanju „Novi Pazar brine“             Žiri u sastavu prof. Ervin Ćatović, slikar, Šaban Šarenkapić, pisac i Amra Hodžić Jejna, grafička dizajnerka, 12. februara 2016. razmatrao je sve pristigle radove na konkurs za grafičko rešenje logoa za kampanju  „Novi Pazar brine“  Kulturnog centra DamaD. Žiri primećuje da su svi autori i autorke pri izradi predloga pažljivo uzimali u obzir okvirne ideje i konceptualne smernice definisane u javnom pozivu. Nakon detaljnog pregledavanja i ocenjivanja ukupno 34 rada od 25 autora iz zemlje i okruženja, žiri je doneo jednoglasnu odluku da nagradu za najbolji dizajn logo rešenja za kampanju „Novi Pazar brine“ dodeli PopArt Studiju. Nagrađeni predlog logoa poseduje sve kvalitete dizajnerski i umetnički dobrog vizuelnog rešenja. Likovno je vešto koncipiran i efektan, vizuelni elementi su svedeni i lako prepoznatljivi, a u isto vreme na metaforičan način predsta...

Više