';
Preloader logo

U Rajčinovića Banji uspešno realizovan projekat  „FaciliatiONline“   Kulturni Centar DamaD je u hotelu „Raj“, nedaleko od Novog Pazara, uspešno realizovao projekat „FaciliatiONline“. Mladi, iz ukupno deset evropskih zemalja, su učili i razmenjivali iskustva po pitanju elektronskog učenja i učenja na daljinu. Tri visokokvalifikovana trenera iz Srbije, Albanije i Velike Britanije su svakodnevno radili sa mladima na temu online platformi za elektronsko učenje. Devetodnevni trening je bio podeljen u četiri radne jedinice – Upoznavanje, učenje, olakšavanje i zajednička radnja. Za vreme prve radne jedinice, učesnici su se upoznali međusobno, kao i sa osnovnom temom treninga. Druga jedinica, učenje, bavila se razmenom iskustava o načinu na koji svako od njih pristupa procesu učenja koristeći slike i reči. Treća radna jedinica je služila za evaluaciju blogova od strane participanata, uz ideje i predloge kako ih poboljšati. I na kraju, četvrta jedinica s...

Više

Regionalna radio televizija Novi Pazar realizovala je emisiju na temu nasilje u porodici i odgovori zajednice u saranji sa Kulturnim centrom DamaD. Emisija je imala za cilj da fokusira pažnju javnosti na odgovore društvene zajednice na ovu pojavu kroz delovanje službi, institucija i OCD na zaustavljanju porodičnog nasilja nad ženama i decom. U emisiji su izneti stavovi predstavnika Centra za socijalni rad, Tužilaštva, Policije, Doma zdravlja i SOS telefona te ukrštene informacije dobijene od ovih društvenih aktera. Posebno je potencirana važnost pravovremene i kvalitetne saradnje društvenih aktera u najboljem interesu žrtava nasilja i naglašena potreba za uspostavljanjem jedinstvene baze podataka o nasilju u Novom Pazaru. Emisija je emitovana 28.11.2012. godine. Kulturni centar DamaD je organizovao javnu akciju podele promotivnog materijala, u petak, 07. decembra u centru Novog Pazara. Tom prilikom volonteri/ke su distribuirali/le promo paketiće protiv nasilja sačinjene ...

Više