AKO ŽELIMO Postat ćemo nacija, ako želimo, kada spoznamo da nismo anđeli i da zlo nije obilježje jedino drugih. Postat ćemo nacija kada prestanemo skladati hvalospjeve skarednoj domovini, Kadgod siromah večeru pronađe... Postat ćemo nacija kad izgrdimo vlast i vladine        službenike A da nam za to ne sude. Postat ćemo nacija kada pjesnik slobodno opiše Tijelo trbušne plesačice. Postat ćemo nacija kada zaboravimo šta nam pleme naše     kazuje, Kada se pojedinac iznad beznačajnih stvari izdigne. Postat ćemo nacija kada pisac pogleda prema zvijezdama I ne kaže: Zemlja moja, uzvišenija je i ljepša! Postat ćemo nacija kada policija zaštiti djeve čedne i poročne Od javnog udaranja nasred ulice! Postat ćemo nacija kada Palestinac zaboravi svoju zastavu Osim na stadionu, natjecanju za ljepotu i na Dan katastrofe. Postat ćemo nacija, ako želimo, kada dopustimo pjevaču da prouči odlomke Iz sure Milosnik na svadbi mješana braka. Postat ćemo nacija kada po...

Više...

Regionalna radio televizija Novi Pazar realizovala je emisiju na temu nasilje u porodici i odgovori zajednice u saranji sa Kulturnim centrom DamaD. Emisija je imala za cilj da fokusira pažnju javnosti na odgovore društvene zajednice na ovu pojavu kroz delovanje službi, institucija i OCD na zaustavljanju porodičnog nasilja nad ženama i decom. U emisiji su izneti stavovi predstavnika Centra za socijalni rad, Tužilaštva, Policije, Doma zdravlja i SOS telefona te ukrštene informacije dobijene od ovih društvenih aktera. Posebno je potencirana važnost pravovremene i kvalitetne saradnje društvenih aktera u najboljem interesu žrtava nasilja i naglašena potreba za uspostavljanjem jedinstvene baze podataka o nasilju u Novom Pazaru. Emisija je emitovana 28.11.2012. godine. Kulturni centar DamaD je organizovao javnu akciju podele promotivnog materijala, u petak, 07. decembra u centru Novog Pazara. Tom prilikom volonteri/ke su distribuirali/le promo paketiće protiv nasilja sačinjene ...

Više...