JAVNI POZIV za prijavu saradnika/saradnica iz multietničkih područja u Srbiji Centar za istraživanje etniciteta je u saradnji sa još pet organizacija civilnog društva osnovao Mrežu za interkulturalnost čiji cilj je jačanje i zagovaranje politike integartivne multikulturalnosti kojom se podstiču društvene veze, stabilnost, ostvarivanje suštinske ravnopravnosti građana/građanki i zaštita etno-kulturnih identiteta manjina. Posvećeni rad na zagovaranju i ostvarivanju ovih ideja podrazumeva stalno prisustvo saradnika Centra u multietničkim područjima koji će pratiti položaj i ostvarivanje prava nacionalnih manjina u lokalnim zajednicama, rad manjinskih samouprava, sprovoditi istraživanja, organizovati i sprovoditi aktivnosti Centra i članica Mreže za interkulturalnost. Izabranim saradnicima/saradnicama će se obezbediti: Početna obuka i odgovarajuća literatura i materijali Stalna mogućnost usavršavanja, pohađanja stručnih obuka i treninga Rad sa mentorima N...

Više...

U okviru programa „Unapređenje ljudske sigurnosti ranjivih zajednica u jugozapadnoj Srbiji” koji implementira UNDP Srbija, Kulturni Centar DamaD je organizirao „Nedelju ljudske sigurnosti u jugozapadnoj Srbiji/Sandžaku”, seriju  foruma i debata na temu ljudske sigurnosti u zajednici, te javnih događaja koji su imali za cilj da građanima i građankama Priboja, Prijepolja, Nove Varoši, Sjenice, Tutina  i Novog Pazara približe kocept ljudske sigurnosti. U Novom Pazaru javna akcija je održana na gradskom šetalistu u petak, 18. Jula 2014 godine, od 21:30h do 24:00h. Mladi gitarista i crtači sprejevima su uspešno privlačili pažnju naših sugrađana, a volonteri su delili promotivni materijal Kratak vodič kroz ljudsku sigurnost i diskutovali  sa našim sugrađanima o konceptu ljudske sigurnosti. Javna akcija je uključila i “ZID SIGURNOSTI”- tablu na kojoj su građani zapisivali prve asocijacije na ovu temu a neki su zzapisivali i svoje specifičnije razumevanje ...

Više...

Izvršna direktorica KC DamaD Zibija Dh. Šarenkapić, otvarajući forum u Sjenici koji je održan u okviru “Nedelje ljudske sigurnosti” rekla je da lokalne samouprave moraju dati svoj doprinos većoj sigurnosti svih građana koji žive u opštinama u jugozapadnoj Srbiji ali i u celoj zemlji. Ona je rekla da mnogi ne prave razliku između bezbednosti na lokalnom i nacionalnom nivou i onoga što koncept ljudske bezbednosti podrazumeva. -Na ovim forumima ćemo izvesti zajedničku definiciju ljudske sigurnosti a to radimo sa svim učesnicima i panelistima. Ta definicija će nam biti početna pozicija. Lokalne samouprave dužne su da daju svoj doprinos većoj bezbednosti ljudi, ali ne samo one već i druge brojne institucije, rekla je Zibija. Potpredsednik opštine Sjenica Muriz Turković kazao je na forumu da je tema ljudske sigurnosti prilično nepoznata pa je, kako je rekao, zbog toga veoma korisno pričati bezbednosti svakog pojedinca. -Drago mi je što imam priliku da učestvu...

Više...

Na seminaru koji je 19. i 20. maja održan u Sjenici, na kojem su učestvovali novinari i novinarke iz Novog Pazara, Sjenice i Tutina, kao i portparoli pojedinih političkih partija, bilo je reči o rodno senzitivnom izveštavanju o partnerskom i porodičnom nasilju. Seminaru koji  je organizovao KC DamaD u okviru projekta okviru projekta “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji podržava UN Trust Fund to End Violence against Women, a implementiraju ga UNDP, UN WOMEN I UNICEF, trebalo je da prisustvuju portparoli svih političkih partija koje deluju u Sandžaku ali su se odazvali samo predstavnici Sandžačke demokratske partije i Srpske napredne stranke. Ovom prilikom zaključeno je da novinari često senzacionalistički izveštavaju o slučajevima nasilja nad ženama i porodičnog nasilja, što je, kako je ocenjeno, nedopustivo i neprofesionalno. Polaznici su imali priliku da, na veoma zanimljivim sesijama, obnove svoje znanje o pojedinim oblicima nasilja i n...

Više...

U organizaciji Kulturnog centra DamaD, 26. i 27. marta 2014, u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici realizovani su seminari na temu "Rodna ravnopravnost u praksi na lokalnom nivou". Seminari su bili namenjeni  odbornicima i odbornicama i članovima i članicama lokalnih saveta za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti iz ovih opština. Na seminarima je kombinovan pregled nacionalnog zakonodavstva i politika sa preporukama Evropske unije u oblasti rodne ravnopravnosti, ukazano na ulogu skupštine u stvaranju ambijenta za ostvarivanje rodne ravnopravnosti i "lokalizovano" razumevanje rodne ravnopravnosti u smislu poboljšanja života svih ljudi u lokalnoj zajednici. Predavačice su bile: Jasmina Mitrović–Marić, Savetnica predsednika Republike Srbije Tomislava Nikolića; Jasna Vujačić, viša savetnica u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike; Milica Pavićević, savetnica  Poverenice za zaštitu ravnopravnosti; kao i Višnja Baćanović, autorka  Vodiča za učeš...

Više...