Saopštenje žirija za odabir dizajna logoa za kampanju „Novi Pazar brine“             Žiri u sastavu prof. Ervin Ćatović, slikar, Šaban Šarenkapić, pisac i Amra Hodžić Jejna, grafička dizajnerka, 12. februara 2016. razmatrao je sve pristigle radove na konkurs za grafičko rešenje logoa za kampanju  „Novi Pazar brine“  Kulturnog centra DamaD. Žiri primećuje da su svi autori i autorke pri izradi predloga pažljivo uzimali u obzir okvirne ideje i konceptualne smernice definisane u javnom pozivu. Nakon detaljnog pregledavanja i ocenjivanja ukupno 34 rada od 25 autora iz zemlje i okruženja, žiri je doneo jednoglasnu odluku da nagradu za najbolji dizajn logo rešenja za kampanju „Novi Pazar brine“ dodeli PopArt Studiju. Nagrađeni predlog logoa poseduje sve kvalitete dizajnerski i umetnički dobrog vizuelnog rešenja. Likovno je vešto koncipiran i efektan, vizuelni elementi su svedeni i lako prepoznatljivi, a u isto vreme na metaforičan način predsta...

Više...

Kulturni Centar DamaD objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za logo dizajn kampanje "Novi Pazar brine". Više informacija možete dobiti ovde. Rok za dostavljanje rešenja je 1. februar. Novčana nagrada u iznosu od 500 evra biće dodeljena najboljem rešenju.

Više...

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Povodom ispisivanja grafita na crkvi Svetog Nikole u Novom Pazaru, Kulturni Centar DamaD oštro osuđuje ovaj čin koji je direktno uperen protiv suživota, međuverske i međunacionalne tolerancije i dobrosusedskih odnosa u našem gradu. Iako se kontinuirano suočava sa mnoštvom problemima, izazova i pritisaka raznih vrsta, Novi Pazar i dalje ima jedan osoben kvalitet, jedan specifičan niz istorijskih i kulturnih vrednosti koje su se razvijale kroz vekove povezanosti i saradnje između različitih etničkih i verskih grupa u njemu. Zato smo duboko uvereni da ovakvi vidovi skrnavljenja verskih objekata i iskazi netrpeljivosti i nepoštovanja različitosti, neće bitno uticati na spremnost Bošnjaka i Srba, a naročito mladih, da zajedno rade na rešavanju svih lokalnih problema i unapređivanju međusobnog poštovanja i uvažavanja. Kulturni Centar DamaD, od 2008. godine intezivno radi na unapređivanju međuetničkih odnosa, podsticanju dijaloga i saradnje ...

Više...

Kulturni Centar DamaD je uz velikodušnu podršku Ambasade Švajcarske u Srbiji u okviru projekta ”Bezbednosni rizici u Sandžaku - integrisani odgovor zajednice” objavio "Integrisani odgovor zajednice na izazove po ljudsku sigurnost u Novom Pazaru", kao rezultat istraživanja elemenata koji direktno utiču i odnose se na ljudsku sigurnost na lokalnom nivou u Novom Pazaru. Time je započet sveobuhvatni proces podizanja otpornosti lokalne zajednice i mladih na bezbednosne pretnje i podsticanja integrisanog društvenog odgovora na bezbednosne rizike, uključujući i radikalizam i ekstremizam. Publikacije, na srpskom i engleskom, možete naći u nastavku. [caption id="attachment_1342" align="alignright" width="150"] Integrated response of the community to human security challenges in Novi Pazar[/caption] [caption id="attachment_1341" align="alignleft" width="150"] Integrisani odgovor zajednice na izazove po ljudsku sigurnost u Novom Pazaru[/caption]

Više...

U novopazarskom „Kulturnom centru" promovisan je Vodič za inkluzivne kulturne politike koji je u saradnji sa KC „DamaD" napisao dr Goran Bašič. O Vodiču su govorili autor, prof. dr Dragoljub Đorđević i gospođa Zibija Šarenkapić. Cilj Vodiča je da donosiocima odluka u lokalnim samoupravama, ali i stručnjacima zaposlenim u institucijama kulture, Nacionalnom savetu bošnjačke nacionalne manjine, nevladinim organizacijama i građanima predoči šta mogu da učine kako bi u postojećim uslovima kulturnu baštinu i stvaralaštvo iskoristili za ekonomnski razvoj i unapređenje međuetničkih odnosa. Pored toga, što ukazuje na konkretne aktivnosti Vodič predočava i na napredak u organizaciji upravljanja multikulturalnih društava koji se sprovodi kroz novu generaciju univerzalnih i evropskih standarda (UNESCO Deklaracija o kulturnoj raznolikosti,  Bela knjiga Saveta Evrope o interkulturalnom dijalogu,  Agenda 21 za kulturu,  Ljubljanske smernice Visokog komesara OSCE). K...

Više...